Välkommen!

Bottnaryds Bostads AB är ett bostadsföretag som ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB, som ägs av Jönköpings Kommun.
Företaget har till föremål för sin verksamhet att inom Jönköpings kommun förvärva, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anläggningar.

Ändamålet med företagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i Jönköpings kommun.