Nybyggnation

Nybyggnation på Stationsvägen klara juli 2015