Om oss

Bottnaryds Bostads AB är ett bostadsföretag som ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB, som ägs av Jönköpings Kommun.
Företaget har till föremål för sin verksamhet att inom Jönköpings kommun förvärva, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anläggningar.

Ändamålet med företagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i Jönköpings kommun.

Styrelse (from 2015-03-18)
Christer Lantz   M ordförande

Ann-Marie Hedlund   L 1:e vice ordförande

Greger Melin   S 2:e vice ordförande
Agneta Bengtsson   C
Werner Hilliges   KD
Bo Sköld   S
Christian Melin  S

Företaget förvaltar 12 st. fastigheter omfattande

104 bostadslägenheter
3 st. Vävarevägen, 3 st. Televägen, 4 st. Lövstigen, 1st.på Nygatan

1 st. på Stationsvägen
17 garage

Fastigheterna är belägna i Bottnaryd

Felanmälan:
Vaktmästare Johan Forsberg
036-20459
0709-790459

Uthyrning:
Greger Melin
0708-442982

VD Reine Johansson

036-61080